Requisitos para presentar examen de admisión

  • Presentar ficha CENEVAL (indispensable).
  • Traer lápiz del 2 o 2 1/2.
  • Identificación con fotografía (INE, escolar, cartilla de servicio militar o pasaporte).